PYS - Personel Yönetim Sistemi
Personel Yönetim Sistemi ile çalışanlarınızın giriş & çıkış saatlerini kayıt edebilir ve lokasyon içinde hareket ettikleri alanların günlük, haftalık ve aylık olarak raporlarını alınabilir. Geç gelenler, erken çıkanlar gibi aylık yoklama ve çalışma raporları da alınabilirsiniz.

Personel Yönetim Sistemi; Personel verimliliğinin, kişi ve saat bazında bölgesel olarak rapor alarak belirlenen alanlar dahilinde bulunan personellerin konumlarını belirleyen, değerlendiren ve acil durumlarda anında bilgiyi gerekli noktalara ileten bir otomasyon sistemidir. Sistem üzerinde personel, taşeron, stajyer, vb. gibi gruplandırmalar yapabilir, kapı, turnike ve farklı geçiş kontrol noktaları için gruplara ve kişiye özel yetkilendirme seviyeleri belirlenebilir. Acil durumlarda (deprem, yangın, vb.) gerçek zamanlı “kim, nerede?” raporu ile tüm çalışanların güvende olup olmadığını kontrol edilebilir. Personel Yönetim Sistemi hem kurum içinde yer alan yerel ağda WEB ara yüzü ile kullanılabilen, hem de bulut tabanlı bir yapıyla heryerden yönetilip kullanılabilen gelişmiş bir yönetim sistemidir.

PYS ZEUS > LOKALDE ÇÖZÜM

Kurumunuzun lokal ağı içinde kullanacağınız, WEB ara yüzlü en gelişmiş Personel Yönetim Sistemi (PYS).


 • Ekranınız da görmek istediğiniz çalışma türlerini görünürlüklerini anlık değiştirerek sadeleştirebilir,
 • Çoklu giriş ve farklı yetkilendirme düzeyleri tanımlayabilirsiniz,
 • Web arayüzü ile kullanıldığı için bilgisayarlarlara özel bir yazılım yüklemeyi gerektirmez, bu sayede bilgisayara yük bindirmez ve hep güncel kalır.
 • Çoklu dil desteği mevcuttur.
Detaylı Bilgi

PYS Raporlama;

 • Hareket Raporu
 • Günlük Giriş Çıkış Raporu
 • Erken Çıkanlar Raporu
 • Geç Gelenler Raporu
 • İçeride Kim Var Raporu
 • Yetkilerdeki Kişiler Raporu
 • Kapıdan geçiş yetkisi olan kişiler raporu
 • Aylık Giriş Çıkış Raporu
 • Yetkiye dahil olan kapılar raporu
 • Aylık yoklama Raporu
 • Ayrıntılı çalışma raporu
 • Personeldeki yetkiler raporu

PYS-Zeus
PYS Manage On Cloud > BULUT’TA ÇÖZÜM

Hizmet olarak Yazılım (SaaS) iş modeli ile kurgulanmış, en gelişmiş bulut tabanlı Personel Yönetim Sistemi (PYS)

www.ManageOnCloud.com

 • Kolay Erişim; Internet’in olduğu her yerden sisteme erişim.
 • Düşük Yatırım Maliyeti; Donanım, yazılım ve bakım maliyetlerine son. Daha önceden yatırım yapılmış cihazları da kullanma imkanı.
 • Yüksek Güvenlik; Tüm veriler KVKK prosedürlerine uygun ve güvenli veri merkezlerinde depolanır ve yedeklenir.
 • Esnek Yapı; işletme ve ihtiyaçları büyüdükçe sistem genişletilebilir.
 • Düşük Genel Gider; Bulut çözümleri nitelikli iş gücü maliyetleri azaltır böylece işler daha etkin & verimli yönetilebilir.
 • İş Devamlılığı; Bulut sağlayıcıları her zaman yedek sistemlere sahiptir.
 • Sürekli Güncel; Her güncelleme sistem üzerinde otomatik yapılır.
 • Çoklu dil desteği mevcuttur.
Detaylı Bilgi

PYS Raporlama;

 • Hareket Raporu
 • İlk Giriş-Son Çıkış Raporu
 • Erken Çıkanlar Raporu
 • Geç Gelenler Raporu
 • Gelmeyenler Raporu
 • İçeridekiler Raporu
 • Yetkilerdeki Kişiler Raporu
 • Kapıdan geçmeye yetkili kişiler raporu

PYS-MOC