Güvenlik Danışmanlığı

Güvenlik ile ilgili oluşabilecek her türlü̈ konuda profesyonel çözümlerin anında, günün koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

güvenlik-danısmanlıgı
güvenlik-danısmanlıgı

-Bina giriş-çıkış turnike çözümleri,
-Bariyer sistemleri
-Erken uyarı ve acil ikaz sistemi
-Yangın algılama ve söndürme sistemleri
-Hareket ve durum algılamalı CCTV çözümleri
-Sistem entegrasyonları ve tesis yönetim sistemi
-Güvenlik çözümleri risk analizi, projelendirme, işletme yönetimi, eğitim ve denetimleri .

Yeni ve mevcut binalarda, fabrikalarda ve her türlü yerleşkelerde, müşteri ve saha ihtiyaçlarına uygun tasarım, boyutlandırma, tedarik ve entegrasyon dahil projelendirme yapılmaktadır.
Kurulum sonrası işletme aşamasında, bakım – onarım ve yerinde servis hizmetleri ile süreklilik sağlanabilmektedir.

Tüm sistemler, tümleşik entegre olarak Ergosis ZEUS yazılım platformundan yönetilebilmekte ve raporlama ihtiyaçları karşılanabilmektedir.

 

güvenlik-danısmanlıgı

Merak Ettikleriniz

Detaylı güvenlik raporunun hazırlanması, risk analizinin oluşturulup, koruma alternatiflerinin sunulması
Güvenlik personellerinin seviye tespitlerinin yapılması, güvenlik pozisyonu ile ilgili işe yeni başlayacak olan elemanların kriterlerinin belirlenmesi, mülakatlarının yapılması, mevcut elemanların eğitim seviyelerinin değerlendirilmesi
Güvenlik ile ilgili tüm pozisyonlar için ilgili görev tanımlarının oluşturulması, varsa revize edilmesi.
Güvenlik isleyişi ile ilgili prosedürlerin incelenmesi, gerekli bulunan bölümlerin güncellenmesi, bu konu ile ilgili departmanlar ile koordinasyonun gerçekleştirilmesi,
Günün gelişen startlarına ve tesisin aktivite yoğunluğuna göre risk değerlendirilmesinin yapılması, yetkililerinin bilgilendirilmesi, değerlendirmeler neticesinde alınması gereken tedbirlerin uygulanmasının denetlenmesi.
Tesiste uygulanabilecek, teknolojik ve diğer güvenlik alternatiflerinin sürekli olarak araştırılması, uluslararası da dahil olmak üzere benzer projelerde uygulanan sistemler sürekli olarak gözlem altında tutulması ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması.
Belirli periyotlarda güvenlik ile ilgili birimler ile teknik toplantılara katılıp görüş̧ bildirilmesi, varsa yaşanan veya tespit edilen sıkıntıların dile getirilmesi,
Güvenlik birimlerini önceden koordine edilerek ayda 2 gün teorik ve uygulamalı eğitim çalışması, 4 kez ise denetim veya senaryolar dahilinde deneme çalışmaları organize edilmesi, görülen eksikliklere yönelik yönetimin bilgilendirilmesi,
Yönetimin güvenlik ile ilgili sorularına cevap verilmesi,
Tüm bu faaliyetlerin aylık olarak raporlanması.
1) Çalışmanın Birincil Risklerle Mücadele Amaçlı Yoğunlaştırılması; Saldırıyı gerçekleştirmeye niyetli olan kimse genellikle sürpriz avantajını elinde bulundurur. Saldırı mekanını, yöntemi ve kullanılacak araçları ve zamanı kendisi seçmektedir. Amacını gerçekleştirmek üzere kendisi de caba sarf etmektedir. Diğer taraftan güvenlik için ayrılan kaynaklar genellikle sınırlıdır. Bu nedenle, etkili bir güvenlik sistemi oluşturmak için cabamızın büyük bölümünü birincil riskler ve diğer kısmını da ikincil riskler üzerinde yoğunlaştırılır. Potansiyel riskler sıralamasında alt sırada olanları da belirli oranda hesaba katılır.
2) Güvenlik Çemberleri Oluşturma; Hiçbir önlem, karmaşık bir güvenlik sorununun çözümünde tek başına etkili olamaz. Bu nedenle hassas olarak nitelendirilen ve yüksek risk olarak sınıflandırılan noktalarda, güvenlik personellerinin ve güvenlik teçhizatlarının yerleşimine göre uygun sayıda güvenlik çemberleri oluşturulmalıdır.
3) Dinamik, Etkin Güvenlik Sistemi; Ana prensibimiz bir olay olmasını beklemek ve sonrasında harekete geçmek değil, olayları önlemektir. Bu yaklaşım, etkin bir güvenlik sisteminin tasarımında en önemli unsurdur. Sistem istisnasız her an tetikte ve duyarlı olmalıdır. Şüpheli durumları (görünüm ve davranış̧ bozukluğu gibi) teşhis etmek suretiyle vakaların tespitinde harekete geçme yetkisine sahip olmalı ve şüpheyi ortadan kaldırmak ya da doğrulamak amaçlı anında eyleme yönelik olarak donatılmalıdır.
4) Caydırma Ögesinin Kullanımı; Amacımız potansiyel saldırgan kimseyi, suç̧ ya da terör eylemi planlama ya da gerçekleştirme amacından caydırmaktır. Potansiyel saldırganın bilgi toplama, saldırıyı planlama ve gerçekleştirme gibi kapsamlı bir çalışma yapması gerekmektedir. Alınan tedbirler ile saldırgana kendi aldığı riskin çok büyük, başarı sansının ise çok düşük olduğu gösterilmektedir.
5) Alarm ve Algı Durumunu Koruma; Alarm ve algı durumunu koruma süreci, öncelikli olarak görev tanımında güvenlik konusu yer alan güvenlik çalışanlarını ve diğer tüm çalışanların motivasyon, eğitim, pratik ve denetim programı ile kazandırılmaktadır.
6) Güvenlik Sisteminin Günlük İş Programı ile Bütünleştirilmesi; Güvenlik programını projenin özel yapısına uyarlama ve güvenlik sistemini onun bütünleşik bir parçası haline getirmek suretiyle bu entegrasyon sağlanabilir. Güvenlik sistemi, bu sayede, etkinliğini kaybetmeden “müşteri hizmetlerinin bir parçası haline gelir.
7) Kontrol, Denetim, Uygulama; Güvenlik sistemlerinin kendini kanıtlama olanakları pek yoktur. Bir güvenlik sisteminin başarısı yalnızca saldırıları engelleme, önleme ve acil durumlara etkili bir bicimde yanıt verebilme becerisi ile ölçülür. Bir sistem gerektiği gibi kontrol edilemiyor, denetlenmiyor ya da uygulanmıyorsa sistemin yeterli olup olmadığını ve acil bir duruma etkin bir bicimde cevap verip veremeyeceğini belirlemek olanaksızdır. Yetkin ve tecrübeli denetim ekiplerimiz, üstlenmiş̧ olduğu projeler ile ilgili, firma içerisinde bağımsız bir ekip tarafından 24 saat etkin denetleme görevini üstlenir. İlgili bulgular ve gözlemler işverene ve firmaya yazılı olarak raporlanır

Hemen Teklif Alın!

İhtiyaçlarınıza yönelik çözümlerimiz için hemen teklif alın!

Telefon
Whatsapp
E-Mail
Telefon
Whatsapp
E-Mail