PYS – Personel Yönetim Sistemi

PYS - Personel Yönetim Sistemi

Giriş çıkış bilgilerinin 7/24 kullanılarak alınabildiği raporları içermektedir. Vardiya ve gün geçişiyle ilgili detaylara göre raporlamayı desteklemektedir.

PYS, Personel Yönetim Sistemi programının altında çalışan modüller;
- Yemekhane Modülü
- Ziyaretçi Modülü
- Sosyal Yardım Modülü
- HR Entegrasyonları ( 3. Part Entegrasyonu )
- Mail Entegrasyonları

PYS- Personel Raporlamaları :

· Günlük Giriş Çıkış Raporu: Personellerin ilk giriş son çıkış bilgilerinin alındığı rapordur.
· Hareket Raporu: Personellerin geçiş detaylarının alındığı rapordur. Geçiş detaylarının alınmasını sağlar.
· İçeride Kim Var Raporu: Anlık olarak lokasyondan kimlerin olduğunun bilgisini veren rapordur.
· Erken Çıkanlar Raporu: Verilen referans saate göre erken çIkan personellerin listesini veren rapordur.
· Geç Girenler Raporu: Verilen referans saate göre geç gelen personellerin listesini veren raporudur.
· Aylık Giriş Çıkış Raporu: Aylık takvim şeklinde personellerin ilk giriş son çıkış bilgilerinin alındığı rapordur.
· Gelmeyenler Raporu: İşletmeye gelmeyen okuyucu readera okutma yapmamış personellerin alındığı rapordur.
· Yetkilerdeki Kişiler Raporu: Belirli bir yetkiye sahip personellerin bilgilerinin alındığı rapordur.
· Kimde Ne Yetki Var Raporu: Personellerin sahip olduğu yetki bilgilerinin alındığı rapordur.
· Kapıdan Geçiş Yetkisi Olan Kişiler Raporu: Bir kapıdan geçiş yetkisi olan personellerin listesinin alındığı rapordur.
· Yetkiye Dahil Olan Kapılar Raporu: Yetkilerin içerisinde hangi kapıların olduğuna ait bilgilerin raporudur.
· Net Çalışma Raporu: Günlük ilk giriş ve son çıkış arasındaki ek sürelerin de hesaplandığı, personelin işletmede toplamda kaç saat kaldığıyla ilgili detaylarIn alındığı rapordur.

HR Entegrasyonları (3.parti sistem entegrasyonları)

3. parti sistemler ile SAP, BILIN, AS400, Oracle v.b. insan kaynakları sistemleriyle entegrasyonlar sağlanarak personel, izin ve fazla mesai bilgileri konusunda entegrasyonlar yapılabilmektedir. Yapılan entegrasyon çalışmalarında ilgili sistem danışmanları tarafından veri tabanları üzerinde görüntüleme ya da tablo erişimleri verilerek entegrasyona uygun data sağlanmaktadır. Yapılan entegrasyonlarda personel bilgileri IK sisteminden girildikten sonra Ergosis sistemlerine otomatik yansımaktadIr.

** Her entegrasyon kalemi için ayrı 3. Parti entegrasyonu verilmesi gerekmektedir.

Mail Entegrasyonları

PYS ve PDKS sistemleri Üzerinden talep edilmesi durumunda mail gönderim modülü ile anlık ya da belirlenen zaman aralıklarInda mail gönderimi yapılmaktadır.

Gönderimi yapılan raporlar aşağıdaki gibidir;

· İlk Giriş - Son Çıkış Raporu: Günlük ilk giriş son çıkış raporunun yöneticilere gönderimi sağlanmaktadır.
· Erken ÇIkanlar Raporu: Günlük erken çıkan personellerin yöneticilerine mail gönderimi sağlanmaktadır.
· Geç Gelenler Raporu: Günlük geç gelen personellerin yöneticilerine mail gönderimi sağlanmaktadır.
· Gelmeyenler Raporu: Günlük gelmeyen personellerin yönetiilerine mail gönderimini sağlamaktadır.