Kartlı Geçiş Sistemleri

Geçiş Kontrol Sistemleri ile, personelin en hızlı şekilde tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak, bu sayede kampüs genel güvenliğini artırmak ve ardından en verimli şekilde bütün aktiviteleri takip etmek ve raporlamak amaçlanmaktadır.

Günümüzde farklı sistemlerin birbirleriyle entegre olması ve tek merkezden yönetilmesi bir ihtiyaçtır. Bunun için geçiş kontrol sistemi yazılımı ve donanımınında büyük oranda personel devam takip, güvenlik ve yetkilendirme sistemleriyle entegre çalışmalıdır. Bu sayede işletmecinin harcayacağı zaman, personel ihtiyacı azalacaktır.

Sistemlere ait tüm kayıtlar paylaşıma sahip dünyaca bilenen ortak bir veritabanında tutulmalıdır. Bu sayede 3. parti sistemler gerektiğinde sistemden bilgi alabilmekte ve bilgi girişi yapabilmektedirler. Tek noktadan yetkilendirme sayesinde, tüm kullanıcılar kendilerine ait yetki grubu içinde sorumlu oldukları grubun izleme, yönetim ve raporlamalarını yapabilir.

Sistemler client/server mimarisinde olup, sistem güvenliği en üst noktada olması sağlanmıştır. Kullanıcılar client bilgisayar tarafında yetkileri doğrultusunda sisteme müdahale edebilir. Client bilgisayar tarafında olabilecek herhangi bir aksaklık sistemi etkilemeyecek ve sistem server ve diğer client'ları ile çalışmaya devam edecektir.

Ergosis uygulamalarında TCP/IP destekli donanımlar kullanmakta ve bu sayede çok hızlı şekilde sistemleri kurup devreye alabilmektedir. Diğer yandan TCP/IP teknolojisini kullanmak hem sistem geliştirici açısından hemde kullanıcı açısından kullanım kolaylığı yaratmaktadır. Sistem bir TCP/IP network bulunan her ortama kurulabilmekte, buna göre yapılandırılmış gateway'ler sayesinde kurulumları yapılan noktalar fiziksel olarak nerede olursa olsun olsun birbirleriyle haberleşebilmekte, online izleme ve raporlama yapılabilmektedir.

Sistem ek olarak, kapalı devre kamera sistemi ile entegre çalışmakta geçiş yapılan, alarm gelen noktalara CCTV sistemini yönlendirebilmekte veya izleme operatörüne bilgi verebilmektedir.

Bu sistemlerin en önemli güvenlik maddelerinde biri de ziyaretçi prosedürü ve yetki tahsisidir. Sistemin ziyaretçi grubu üzerinde online yetkilendirmeyi desteklemesi kartın çıkış anından itibaren yetkisinin iptali ve ziyaretçinin gideceği güzergah üzerinde minimum yetki verilmesi ve bunların sadece ziyaret edilecek personelin tek işaret ile şeçilerek yapılmasını sistem desteklemektedir.

Sistem diğer taraftan, zaman ve bölge bazında yetkilendirme, asansör sistemi kontrolü, puantaj sistemine bilgi aktarımı, belirlenen hareket yada olayların email yada paging sistemi ile gönderilmesi, kart tahsisi, online bekçi tur sistemi destekleri de mevcuttur.