PDKS (Personel Devam Kontrol Yazılımı)

%100'ü Ergosis yazılım geliştirme departmanı tarafından geliştirilen E-Sophist Personel Devam Kontrol Sisteminin amacı personelin devam kontrolünü sağlayarak çalışma yeri üzerindeki verimliliğin kontrolünü arttırmaktır.

Program, kart okuyucu, parmak izi okuyucu, iris tanıma cihazları ile alınan (personelin giriş – çıkışları, fazla mesai, devamsızlık, izin, istirahat süresi) kayıtların izlenilmesini ve hesaplanmasını sağlar. İstenildiği takdirde hesaplanan süreler ilgili programlara aktarır.

E-Sophist PDKS yazılımının en büyük özelliklerinden biri farklı ve karmaşık ( vardiya, postalar, çalışma tanımları vb.) çalışma koşullarına sahip olan firmalara çok rahat bir şekilde uyum sağlamasıdır.

Personel Devam Kontrol Sistemindeki tüm ekranlardan istenilen veriler tek tuşla Excel'e aktarılabilmektedir.
Yönetime sunulacak raporlar için özel dizayn yapılabilmektedir. Ayrıca belirtilen e-mail adreslerine belirlenen zamanlarda otomatik e-posta gönderimi yapılabilir.

Puantajı hızlı ve etkin bir şekilde oluşturabilir, mesai düzenindeki aksamaları zaman kaybetmeden görebilirsiniz.

Alınabilen Raporlar:

Gelmeyenler Raporu : İşletmeye vardiyasında gelmeyenlerin raporudur.
Erken Çıkanlar : Vardiyasının bitiş saatinden önce çıkan personellerin raporudur.
Geç Gelenler : Vardiyasının başlangıç saatinden sonra çalışmaya başlayan personellerin raporudur.
İzinliler Listesi : İzinli olan personellerin raporudur.
Personel Vardiya Hareketleri : Personelin vardiyası dahilinde yaptığı hareketlerin listelendiği rapordur.
Personel Listesi : Şirket ve departman kırılımlı personellerin listesini veren rapordur.
Fazla Mesai Raporu : Fazla mesai yapan personellerin raporudur.
Günlük Puantaj Raporu : Günlük yapılmış olan puantajın raporudur.
ylık Puantaj Raporu : Puantaj detaylarının 1 aylık süreyle gösterildiği rapordur.
Manuel Hareketler Raporu : PDKS programı kullanıcılarının yaptıkları manuel hareket kayıtlarının listelendiği rapordur.
Aylık Giriş Çıkış Raporu : Personellerin vardiyaları esas alınarak alınan aylık ilk giriş son çıkış raporudur.
Ayrıntılı Rapor : Günlük puantaj raporunun gösterildiği farklı bir rapordur.
Mevcutlu Gelmeyen Raporu : Departman bazında personel mevcutlarıyla birlikte gelmeyen personellerin listesinin verildiği rapordur.
İçeride Kim Var Raporu : İşletme içerisinde bulunan personellerin listesini veren rapordur.
Bu raporlar dışında kurumlara özel raporlar üretilebilmektedir.