Yazılım Geliştirme ve Özelleştirme

Farklı teknolojilerin biraraya geldiği projelerde en önemli sorun, bu sistemleri tek bir çatı altında toplayabilmek, veri paylaşımını sağlayabilmek, ilişkilendirebilmek ve raporlayabilmek gibi konulardır.

Piyasada karşılaşacağınız bir çok projede yangın ihbar sistemi ile geçiş güvenlik sisteminin birbirine kontak aracılığıyla bağlanması dahi entegrasyon olarak adlandırılmakta ve bu durum entegrasyon kelimesiyle ilgili bir kavram kargaşasına yol açmaktadır.

Tüm sistem entegrasyonu; zayıf akım, mekanik, elektrik, güvenlik, asansör, santral, seslendirme, network, telefon vb. sistemleri projelendiren ve uygulayan firmalar tarafından yapılması alışılagelmiş bir durum değildir. Halbuki bu sistemlerin tek bir ekranda raporlanması fikri herkes tarafından düşünülmüş ama uzun yıllar gerçekleştirilememiştir. Kurulduğu 1999 yılından bu yana Türkiye'yi yeniliklerle tanıştıran Ergosis, entegre yazılım geliştirme ve özelleştirme alanında da ilkleri başarmış, Türkiye'nin ilk akıllı binasını gerçekleştirmiş, ilk merkezi güvenlik ve puantaj sistemini tasarlayarak hizmete geçirmiştir.
Bünyesinde barındırdığı yazılım ekibi sayesinde kurumunuza özgü anahtar teslimi donanım ve yazılım projeleri üretme olan Ergosis'in yıllar önce Türkiye'de ilk olarak gerçekleştirdiği bir çok projesi halen benzersiz olma özelliğini korumaktadır.

Satınaldığınız yazılımın paket program olması ve istediğiniz değişiklikleri yapamamanız mı, yoksa geliştirilebilir esneklikte olmasını mı tercih edersiniz?

Ergosis'in sağladığı özel amaçlı yazılımlar, %100 uzman yazılım ekibi tarafından geliştirilmektedir. Tüm yazılımlarımız modüler yapıda olup müşterinin taleplerine göre şekillendirilebilmektedir. Bu nedenlerle sistem ve marka bağımsız olarak tüm zayıf akım sistemlerini aynı çatı altında yönetmeniz mümkündür.

Ergosis, geçmiş tecrübelerinin verdiği güven ve tecrübe ile size özel projelerinizde en yakın çözüm ortağınızdır.