Sistem Danışmanlığı ve Tasarımı

Globalleşen dünyada bir çok sistem gibi elektronik güvenlik sistemleri de artan bir hızla hem ihtiyaç hem de zorunluluk haline gelmektedir. Bu durum, firmalar için hem yüksek yatırım maliyetleri oluşturmakta hem de günlük hayattaki rutin prosedürler, kullanıcılar için gittikçe karmaşık hale gelmektedir.

Bu nedenlerle ilk yatırım değeri yüksek olarak algılanan güvenlik sistemlerini, birden fazla amaç için kullanmak, kullanıcılarını rahatsız etmeyecek şekilde tasarlamak, hatta hayatı kolaylaştıran sistemler olarak kullandırabilmek için artık güvenlik firmasından daha fazlasına, güvenlik sistemleri dışındaki teknoloji bilgisi ve dünya görgüsü ile entegrasyon yapabilen, AR-GE yeteneği öne çıkan PROJE firmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Ergosis bu noktadan yola çıkarak, elektronik güvenlik sistemleri başta olmak üzere tüm elektronik sistemlerin birbirleri ile entegrasyonu ve projelendirilen güvenlik sisteminin çok farklı amaçlar için kullanılması danışmanlık ve sistem tasarımı hizmeti vermektedir. Bu hizmet sayesinde işletmeler personel devam kontrolü, araç takibi gibi konularda yapacakları farklı yatırım maliyetlerinden tasarruf etmekte, aynı zamanda akıllı olarak programlanmış sistemler sayesinde son kullanıcıyı sıkmadan proseslerin ilerlemesini sağlayabilmektedirler.
Bu bağlamda projelendirme aşamasında alınan danışmanlık hizmetleri firmaları gereksiz sistem yatırımı maliyetlerinden kurtacağı gibi aynı zamanda bu sistemlerin kurulması için gerekecek altyapı, efor ve zaman kaybını önleyecektir. Firmanıza veya yatırımınıza değer katacak, zaman içerisinde de güncelliğini yitirmeyecek sistemler oluşturmak için lütfen bizimle irtibata geçin.